#AMKA NA RADIO FADHILA 95.0 FM -MASASI 11 ARFAJIRI- 3 ASUBUHI jambo la kuoa na kuolewa ni jambo jema katika familia hata kwa muoaji na muolewa hivyo kwa mila zetu mwanamume anatakiwa kutoa mahali ikiwemo fedha ,mifugo ngombe n.k je nyakati tuliyo nayo sasa kwa kizazi hiki unadhani dhamani ya mahali inathaminika kwa jamii wakati tunaona ndoa hazidumu

IMG_20150122_180424

upload.php?post_id=1479&type=image&TB_iframe=1-NDOA-HAZIDUMU-MAONI-YA-NDOA-WASIKILIZAJI.mp3″][/audio] Open full story